Aktuell information

Banorna är reparerade och åter i drift.

Därmed är allt öppet enligt schemat i kalendern.


Banan är öppen för säsongen. 

För att öka tillgängligheten kommer vi hålla öppet för

övnings- och märkesskjutning även under juli månad, se mer under Öppettider/Priser.


Damskjutning

Varannan måndag under maj och juni kommer vi erbjuda skjutning endast för damer. 

Start måndag den 13/5.


Aktuellt bokningsläge hittar ni i vår kalender.


Öppettider - priser

Öppettider (Preliminärt)

För övnings- och märkesskjutning är jaktskyttebanorna öppna 2024-05-06 - 2024-07-30 måndagar och tisdagar 

2024-08-05 - 2024-08-28 måndagar, tisdagar och onsdagar


Öppet från kl 18:00, anmälan ny skytt före kl 19:30.


Skjutprotokoll erhålls vid anmälan till skjutledaren före kl 19:30.


Trapbanan är öppen endast måndagar.


Onsdag och torsdag är banorna reserverade för björnprov och
jägarexamen, under hösten endast på torsdagar.


Inskjutning Kan ej ske under öppettider för allmänheten, Välkommen med inskjutet vapen


Priser

Älgbanan
Medlemmar Ingen avgift, (vid ej schemalagd öppentid 600 kr)
Inte Medlem 200 kr

Viltmålbanan
Medlemmar Ingen avgift. (vid ej schemalagd öppentid 600 kr)
Inte medlem 200 kr


Björnpasset
Medlemmar 100 kr
Inte medlem 120 kr


Intyg om skjutprov
Medlemmar 0 kr (Intyg av förordnad skjutkontrollant)
Inte medlem 30 kr


Trappbanan

Serie om 25 skott
Medlemmar 150:- (2 serier 280:-) egen amunition 60:- / serie
Inte medlem 180 kr (Egen ammunition 70kr)


Trappbanan får inte användas utan att någon funktionär leder verksamheten.
OBSERVERA all skjutning skall ske med blyfri ammunition.
Avgifter

Priser där ammunition är inräknat är beräknad på aktuellt anskaffningspris och kan förändras under säsongen.


Hyra hela eller delar av anläggningen

Hyra av älgbanan 600 kr/jaktlag motsv. (fm. em. högst 4 tim)
Hyra av klubbstugan 600 kr/tillfälle (medlem för privat bruk ingen avgift)
Hyra av viltmålbanan 600 kr/jaktlag motsv. (fm. em. högst 4 tim)

Hyra av trappbanan 600 kr / tillfälleFunktionärer

Skjutledare

Lag 1
Åke Johansson 070-285 87 78 Lagledare

Övriga skjutledare:
P.O. Girhagen, Torsten Wiktorin, Torbjörn Westerlund, Amanda Falk och Jennifer Källman.


Lag 2

Magnus Näsman 070-551 80 24 Lagledare
Övriga skjutledare:
Marcus Hörnberg, Anders Kempe, Anders Dahlberg och Jonathan Falk.


Lag 3

Sven-Åke Eriksson 073-025 21 35 Lagledare
Övriga skjutledare:
Andreas Nordström, Patrik Lidström och Sten Ivarsson.


Lag 4

Leif Strindlund 0620-320 62, 070- 204 72 62 Lagledare
Övriga skjutledare:
Birgitta Edwall, Håkan Östman, Kim Sundström, Magnus Vikner och Zeth Borg.


Lag 5

Lukas Falk 070-371 05 85 Lagledare

Övriga skjutledare:

Chriz Karlsson, Martin Nyman och Per Lind.Tjänstgörande skyttelag finns i vår kalender.


Regler

Vid lån av Jaktskytteklubbens vapen får endast ammunition som anskaffats av jaktskytteklubben användas.


Spårljus får ej användas vid skjutning.


Övriga regler och bestämmelser finns på skjutbanan, allt enligt sportskytte förbundet.


Kontakt

Kontaktpersoner

Ordförande: Åke Johansson 

070 285 87 78

ake.skott60@gmail.com


Trappbanan: Fredrik Winterqvist

070 650 27 22


Jägarexamen: Åke Johansson

070 285 87 78


Hemsida: Zeth Borg 

sjsk@zethborg.se

Bokningar

All bokning av banorna sker via telefon, detta för att undvika att mejl glöms bort, missas eller sorteras fel i mejlen.


För bokning kontaktar ni nedanstående.


 • Ingvar Olsson: 070 212 43 12

 • Åke Johansson: 070 285 87 78


Glöm ej att kontrollera att önskad tid är ledig, det gör ni i vår kalender.

Jägarexamen

Har ni frågor angående jägarexamen så ska ni vända er till

 • Ingvar Olsson: 070 212 43 12

 • Åke johansson: 070 285 87 78

Om oss

Styrelse

Styrelse

 • Åke Johansson
 • Leif Strindlund
 • Sven-Åke Eriksson
 • Ingvar Olsson
 • Torsten Viktorin
 • Fredrik Winterqvist
 • Magnus Näsman
 • Håkan Östman
 • P-O Girhagen
 • Zeth Borg


Valberedning

 • Sten Ivarsson

Styrelsen kommer även vara en del i arbetet runt valberedningen


Revisorer

 • Birgitta Edvall
 • Magnus Vikner

Medlem

Avgift

 • Ungdom: 20 år och yngre 200 kr
 • vuxna: 400 kr

Avgiften sätts in på Postgiro 39 16 33-5

Glöm ej namn och födelsenummer och ev. medlems nummer


Medlemsskap kan även lösas på skjutbanan.


Förmåner

Som medlem har Ni rabatterat pris på övningsammunition vid
köp av klubben.

Ingen avgift på ordinarie skytte på älg och viltbanan.

Rabatterat pris på trappskytte